TEORIUTBILDNING:

(Se även sidan flygskola , sidan flygpraktik, sidan intresseanmälan)
Sidans meny:

Grundkursen 2016-2017:
 
Att flyga är fantastiskt! Välkommen läsa till pilot! 
Kursen startar 2016-09-xx kl 18 i klubblokalen (men vi tar även in elever fortlöpande). 
Intresseanmälan till Ulf Liedholm (  ulf.krfk(AT)gmail.com , 0706 - 27 37 10 ) . 
Informationsblad Lär dig flyga
Vill du prova på att flyga så kontakta någon av flyglärarna (se menyval ovan) eller kom på motorflygets dag i aug (se klubbkalendern här>>>).


Från tidigare grundkurser:

Elevlistor:
 (med medlemsinloggning, info om inoggning här >>>)
Översiktligt teorischema med evt studiematerial här:
Löpande:
Åter till början av denna sida
Åter till Arbetsgruppsidan
Åter till start wap-html
Åter till startsidan


Faktaansvarig studierektor Ulf Liedholm, 0706 - 27 37 10  , adr: ulf.krfk(at)gmail.com
Webbmaster Anders Trönnberg,
Kontakta webbmaster här >>>
Kristianstads flygklubb
Senast ändrad 2017-02-17