SÄKERHET:

(Se även sida  klubbnotam, teoriutbildning HPL )
 
Meny:
 
Klubbsäkerhet:
  • Klubbsäkerhet  inkl haverirutiner
  • Säkerhet på ESMK inkl QDHB
  • H50P  med ett 30-tal mycket upplysande häften med exempel på typer av säkerhetsrisker i privatflyget, läs, repetera och lär!
  • Ringrostig? Länge sedan du flög? (på efterutbildningssidan)
  • Haverirapporter:


Haverirutiner på flygklubben: (länkarna uppdaterade 2015-11-10)

Sammanfattningsvis från "Haveri Lokala åtgärdslistor KFK": Definitioner:


(Förvaras som pappershäfte på klubbexp)

  1. Haveri: Larma, informera, och rapportera:
  1. Störning - händelserapportering: Det är sedan juli 2007 enligt lag obligatoriskt att rapportera störningar till Transportstyrelsen. Alla händelser som ska rapporteras finns listade i föreskriften LFS 2007:68  Serie GEN. Gäller rapportering för tillbud utan direkt risk för flygsäkerheten.

Säkerhet på ESMK airport:
H50P - Luftfartsstyrelsens flygsäkerhetsprogram för allmänflyget:
Haveri - utredningar och rapporteringar, A/ SHK-haverirapporter, B/ KSAK-rapportering, C/ EAA-rapportering, resp D/ Övrig internationell rapportering:

A: SHK-rapportering: (se även KSAK Rolf Björkmans kommentarer till haverier, numera på separat sida >>>)

(Senaste notat alltid överst)
Förordning (2007:860) med instruktion för Statens haverikommissionB: KSAK-haverirapportering:
(Senaste notat alltid överst)
C: EAA-haverirapportering:
(Senaste notat alltid överst)
D: Övrig internationell rapportering:
(Senaste notat alltid överst)
Organisationer


Åter till början av denna sida
Till sidan teoriutbildning HPL
Åter till start wap-html
Åter till startsidan

Webbmaster Anders Trönnberg
Kontakta webbmaster här >>>
Kristianstads flygklubb
Senast ändrad 2015-11-10