GAMLA LAGAR & REGLER:

(Se även sidan Lagar & Regler med LFS, allmänt om pilotutbildning, skolsida ultralätt, resp Dynamic-sidan)

Ur Luftfartsstyrelsens författningssamling, främst publikationer ur BCL som berör flygning med UL
Samtliga länkar har nu avslutas då luftis tagit bort dokumenten och ersatt med Transportstyrelsens författningssamling luftfart - LFS ,
se även vår sida Lagar och Regler

BCL-C (Certifikatbestämmelser):

BCL-D (Driftbestämmelser): BCL-M (Materielbestämmelser): BCL-F (Flygplatser): BCL-FT (Flygtrafiktjänst): BCL-T (Trafikregler för Luftfart): Upphör att gälla 2010-10-14 enl AIC 107/2010 14 OCT , och ersatt av TSFS 2010:145 >>>.

Åter till början av denna sida
Åter till start wap-html
Åter till startsidan

Webbmaster Anders Trönnberg
Kontakta webbmaster här >>>
Kristianstads flygklubb
Senast ändrad 2011-06-13