PILOTLICENS TRADITIONELL (PPL):

(Se även flygutbildning startsida, flygcertifikat UL-B, teoriutbildning, efterutbildning )
Utbildning för PPL-A (Private Pilot Licence-Airoplane):
Detta är den tradtitionella pilotutbldningen för privatpiloter. Du avser ta ett A-certifikat och flyger med en Piper Cherokee, ett stabilt och tryggt flygplan. Förmodligen siktar du på VFR (flygning enligt Visuella Flyg Regler). Här ingår navigering visuellt "med tummen i kartan" men även nav efter radiofyrar. Vi lovar dig att du här får en fantastiskt spännande hobby. Många fortsätter med tilläggsutbildning i mörkerbehörighet (du tentar av en kort teoriutbildning samt flygtränar ca 5 tim). Några går vidare till ava (avancerad behörighet). För Dig som verkligen vill ge järnet gäller utbildning i IFR (Intrument Flight Rules) då Du kan flyga tämligen oberoende av väder (IFR undervisas dock inte i vår klubb). Kanske går du vidare till CPL (Comercial Pilot License)...

För PPL så behövs från och med 2013 inget elevtillstånd (som vid UL) innan du börjar flyga, (dock så gör transportstyrelsen en lämplighetsprövning (på samma sätt som med elevtillståndet) i samband med att du vid avslutad/godkänd utbildning ansöker om ditt cert). Du måste dock ha uppfyllt de medicinska kraven innan du flyger helt själv för första gången.
Titta gärna på våra informationsbroschyrer om hur jag bär mig åt för att börja flyga och erhålla ett privatflygarcertifikat PPL (Private Pilot License). Se vår Broschyr Lär dig flyga.doc 150114,  (resp Lär dig flyga.pdf 130901)
Utbildningshandboken vid KFK, resp PPL-manual Studieguide/praktikmanual finns på Praktiksidan >>>  (jmfr Utbildningshandbok UL se UL-sidan)
Tveka inte! Gå vidare till sidan för kontakt och intresseanmälan här!
 

Åter till början av denna sida
Åter till start wap-html
Åter till startsidanFaktaägare: Utbildningsansvarig PPL Henrik Anderberg, 0709 - 36 77 02, henrikanderberg(AT)hotmail.com
Webbmaster Anders Trönnberg
Kontakta webbmaster här >>>
Kristianstads flygklubb
Senast ändrad 2015-05-27