KLUBB-NOTAM:

(Se även närliggande via:  Klubbregler , Lagar & Regler , LFV Notam , MIL-NOTAM  (med LFV-Flyginfo-SE/MIL-AIPNOTAM), MIL-övningarDECODER Notam , Kodnyckel FPC  SNOWTAM finns i notam: info allm enl flyingineurope.be, DECODER (Notam Format) / (Metar Format) )
 
Sidans meny:


Dagbok:
(Nytt läggs till succesivt överst):


2015-09-16 : Filminspelning på flygplatsen torsdagen den 17/9
2015-03-08 Nya höga masthinder nära Maltesholm intill utpassering SV :
 • Se pågångnotat 2015-03-04 >>>

 • Vad gäller vid stängd flygplats:


  Miljöhänsyn inskränkt flyg vissa storhelger 2015:

  Skånes fallskärmsklubb övar i regel på helgerna:

  Öppettider HO:
  (se även om  semesterstängning ovan)

  Lokal säkerhet på ESMK:
  Flygning kring Brandstad - tips om skärmflygare och vinschning:

  Information från Anna i TWR om landningsförhållanden för IFR:
  Gräsbana 11-29 underhålls ej vintertid:

  Åter till början av denna sida
  Åter till start wap-html
  Åter till startsidan

  Webbmaster Anders Trönnberg
  Kontakta webbmaster här >>>
  Kristianstads flygklubb
  Senast ändrad 2015-09-16