LOGIN VALSIDA:

Det mesta på denna hemsida är tillgängligt för alla. Visst material har begränsad åtkomst enl nedanstående inoggningar:
  1. Login medlem . Användarnamn: medlem. Lösen får medlemmar på klubben. Denna länk leder till material bara avsett för klubbmedlemmar. Exempel på sådan info är:
  2. Login styrelsemedlem . Användarnamn: styrelsen. Lösen är känt bland styrelsemedlemmar. Materialet här är bara avsett för styrelsen och flyglärarna.
  3. Login flygplansbokning (vi använder  myWebLog). Användarnamn: unikt för varje medlem, lösen delas ut unikt för varje medlem. Sidan används för bokning av våra plan. Här görs även klubbmeddelanden.
  4. Se kontaktlista på styrelsemedlemmar m.fl.


Åter till början av denna sida
Åter till start wap-html
Åter till startsidan


Webbmaster Anders Trönnberg
Kontakta webbmaster här >>>
Kristianstads flygklubb
Senast ändrad 2012-11-07