samt MÅNADSBLÄNKARE (längre ned på denna sida)
resp INFOBLAD (längre ned på denna sida)

Redaktör: Anders Trönnberg


Nyhetsblad:
(Du har möjligheten inkomma med publicerbara små textstycken för kommande nummer. Sänd ditt text-bild-bidrag till redaktionen under e-adr: anders.tronnberg(AT)telia.com !)
Senaste Nyhetsbladet publicerat 080410, innehållsförteckning: Obs: innehållsförteckningen ovan leder med Pc helt fram till resp artikel (det kan ta en sekund innan skärmen byter från tidningssida 1 till vald artikelsida). Med Mac-dator OSX gäller att länkarna leder till resp tidnings 1:a sida.

Utebliven tidning? Om du ej fått det senaste bladet med din e-post trots att du är medlem i KRF kan det bero på att du ej finns med i KrFK@yahoogroups.com. Beskriv ditt problem för Moderator/Listmaster Per Fornander på adress: perfornander(AT)hotmail.com , så sätter han upp dig på medlemslistan. Nyhetsbladet ges ut 3 ggr pr år.

Hittills utgivna nummer:


Månadsblänkare:
Månadsblänkare är en länksida som kort speglar senaste månadens aktivitet i klubben via dess hemsida. Den ges ut med någon månads intervall och sänds till våra medlemmar pr e-post.
Senaste Månadsblänkaren .

Hittills utgivna nummer:


Infoblad:
Hittills utgivna blad:

Åter till början av denna sida
Åter till Arbetsgruppsidan
Åter till start wap-html
Åter till startsidan

Redaktör och utgivare Anders Trönnberg, kontakt via webbmaster här >>>
Webbmaster Anders Trönnberg
Kontakta webbmaster här >>>
Kristianstads flygklubb
Senast ändrad 2013-10-22