Att landa Sporre med RV6, SE-XZZ

Anders Tr erfarenheter av skillnadsutbildning till sporrflyg sommaren 2007

Det finns 2 sätt att landa: hjullandning (engelska: wheeler), resp 3-punktslandning.

  1. Allmänt:
  2. Taxning: Alltid spak i magen även på sporre (om stark motor annars risk att man snubblar framåt vid gaspådrag).
  3. Starta: Inför start, byt mentalitet: känn att du är ifred, prata ej. Starta med full gas och spak bak. Snart spak fram vilket lyfter sporren. Start exakt i mittlinjen, driv ej åt höger. Ingen fara för ground loop då motorvarvet är högt i start! Lyft med spak bak men missa därför ej att styra planet som drar åt höger, plus evt sidvind från vänster, (det är jag, ej planet som har kommandot!). Lagom högt ta in klaff mjukt, fortsatt stig. Minska varvet till 2300 redan före svängen. Fortsätt stig till 1200 ft.
  4. Öva vingtippningar: 1: tipp utan pedal, sedan tipp symetriskt med skev och pedal, lugnt och bestämt, håll ut tills tipp lugnt och bestämt i andra ytterläget. Fixera horisont.
  5. Basics för lågfartsflygning:
  6. Varvet: Följande hastigheter gäller:
  7. Landa hjullandning = wheeler: (för landning ganska plant på bara framhjulen). Fortsatt samma gas över tröskeln. Genast då man anar att hjulen slirar till möt marken med spak fram (annars kommer studs), rör ej klaffen!, fortsätt styr. (Studs undviks med mjukare sättning, just då hjulen tar i första gången lyft harmoniskt aktern 30 cm (spak litet och mjukt fram) märks knappt. Därmed blir det bara max ett par små minskande studstendenser.) Sedan spak successivt allt längre fram tills det ej håller mer, sätt då ned stjärten ganska distinkt och medvetet. Hela tiden rak kurs, fortsätt styr! Klaff in, evt till 1 steg för gas och ny start.
  8. 3-punktslandning: Se ovan, sedan flyt ut. Gas av, spaken succ i magen, försök att ”Landa inte, landa inte, LANDA INTE”. Efter sättning fortsätt styr sidroder hela vägen ut.
  9. Stallfart: 52 kt utan klaff, 48 kt med 2 steg klaff


Åter till början av denna sida
Åter till flygplansöversikten
Åter till SE-XZZ sidan
Åter till start wap-html
Åter till startsidan


Faktaansvarig Anders Trönnberg
Webbmaster Anders Trönnberg
Kontakta webbmaster här >>>
Kristianstads flygklubb
Senast ändrad 2008-09-23