Informationsträff kring vår Dynamic på Kristianstads flygklubb 060304

med Björn Ek tenkisk chef för klubbens Dynamic, samt Ulf Hansson skolchef:


DYNAMIC WT-9, SE-VPF:

Vingbalken: (korrektion: vingbalken är gjord av trä /ATr).

Styrsystem: är av konventionell typ (skev, höjd och sidroder). Manövrering sker med hjälp av styrspak. Klaff i 3 steg finns också.

Instrumenteringen: är nedbantad för att klara UL-flygets snåla viktkrav om max 275 kg grundtomvikt. Dynon är ett skärminstument med många funktioner samlade. Motorinstrumenten och en extra fartmätare är dock av konventionell typ. Förutom detta finns i princip endast Radio, Transponder och Magnetkompass.

Bromsarna: är även dem av viktskäl nedbantade och således en aning  klena men det gör ej så mycket då markfarten är låg och bromsarna ej behöver användas för att svänga planet som ju har styrbart noshjul i stället. Bromsarna bör altså ej användas för att få ner farten efter landning på t.ex ESMK eftersom det är nästan 2000m bana kvar efter utrullning.

Propeller: 3 bladig av komposit, ställar på mark.

Bränsle: Avgas 91/96 UL är bäst. Avgas 100 LL är blyad till 2007 och kan användas i nödfall, men vid ständigt bruk fås beläggningar i motor som dock kan mötas med ökad oljekvalitet och tätare byte av olja och tändstift.

Bränslesystem: Den mekaniska bränslepumpen suger bränsle från vald vingtank (vänster eller höger). Vid bl.a start används även en elektrisk pump som pumpar endast från vänster tank. Den, tillsammans med den mekaniska pumpen ger mer bränsle än motorn behöver vilket resulterar i att överflödigt bränsle leds via returledning tillbaka till vänster vingtank. Konsekvens:

Motorkylning: 100 hkr Rotax med vattenkylning på cylindertopparna. Värmeväxlare mellan olja / vattensystemet. Ej vattentermostat. Det innebär att man får hålla kontroll på temperatur i vatten och olja. Konsekvens: Magring: sker automatiskt styrd av tryckhöjden.

Förvärmning: är konstant genom vattenmantlade förgasarhalsar och sköts således automatiskt.

Choke: i stället för snapspump.

Oljesystem: Torrsump innebär att oljan ej "förvaras" i motorns oljetråg (sumpen) utan istället i ett externt kärl med ventilation och överloppsrör. Oljenivå vid daglig tillsyn förutsätter att olja som står i ledningarna och ev runnit tillbaka i motorn dras in i oljebehållaren genom runddragning av propellern för hand 5 varv i rätt riktning (vänstervarv frammifrån), (fel riktning ger luftinblandning i oljan). Därefter kan oljestickan avläsas.
Varmkör motorn före motorcheck, tar upp till 5 minuter.

Flygkänsla:

Krav och förutsättningar för att flyga UL:
Åter till början av denna sida
Åter till start wap-html
Åter till startsidan


Faktaägare Björn Ek post: bjorn.ek(AT)kund.biknet.se
Webbmaster Anders Trönnberg
Kontakta webbmaster här >>>
Kristianstads flygklubb
Senast ändrad 2 sept 2006