BRÄNSLESKATTEN I PRAKTIKEN -
inkl succ meddelanden från Rolf Björkman, generalsekr KSAK 070608 och framåt:
(utskriftvänlig sida)
(se även sidan bränsle)
Sidans meny:

Grundinfo:

Dagbok:

Grundinfo: Denna info om bränsleskatten riktar sig i första hand till flygklubbar och flygplansägare. Övriga kan i vissa fall vara berörda. Informationen kan vara värdefull för alla.

Du kan få mer information av olika slag genom att läsa Hjelmcos hemsida http://www.hjelmco.com . Bl a redovisas förhållandet om skattesatserna enligt ovan. Här står också om Storbritanniens idéer om skattebefrielse för obligatorisk flygning enligt certifikatkraven.

Undertecknad besökte skattemyndigheten den 4 juni och träffade då fem representanter, de flesta från punktskatteenheten i Ludvika. Det viktigaste var att ge tjänstemännen sådan information att de förstod hur det fungerar hos oss och inte i onödan orsakar oss problem. Syfte var också att ställa frågor om tolkningar så att man tvingar fram ställningstaganden. På så vis vet vi bättre vad vi har att rätta oss efter och vilka frågor vi har möjlighet att driva vidare. Fullt klart är dock att Skatteverket som myndighet inte kan göra annat än att gå på lagens bokstav, men det visste vi ju redan.

/Rolf Björkman, Generalsekreterare, KSAK


Dagbok:
(nya meddelanden läggs här "on-top" efterhand)


Åter till början av denna sida
Åter till start wap-html
Åter till startsidan

Webbmaster Anders Trönnberg
Kontakta webbmaster här >>>
Kristianstads flygklubb
Senast ändrad 2009-08-03