ARKIV PÅ GÅNG 2:a halvåret 2013:

(Se även gamla artiklar tidigare år  2006 och framåt, resp 1:a halvårtet 2013, resp 2014 )
(Senast överst nedan:)


2013-12-20 Skånes flygsportförbund önskar God Jul och ett Gott Nytt Flygår 2014:
2013-12-15 Du med 200 timmars flygtid, dags gå med i FFK?:
2013-12-15 Rapport från extra föreningsmötet 15/12 om Airshow 2014, med efterföljande julfika:
2013-12-13 Någon mer som får spam från någon av krfk e-adresser?:
2013-12-12 Tomie och Ulf L i trevlig intervju om mörkerflyg i radio P4-Kristianstad :
 
 • Lyssna på radio P4-Kristianstad. Lisa Jalakas gör en intervjuserie med oss om mörkerflyg. Först ut var Tomie och Ulf L i går i ett trevligt samtal i gårdagens P4 om förutsättningarna för mörkerflyg. Om du ej hörde det vid sändningen så går det bra att lyssna på i efterhand  på radio P4-Kristianstad här.

2013-12-09 Anmäl dig till julfika efter Extra föreningsmötet 15/12 om Airshow2014:
 
Boka den 15/12 i din almenack. Självklart kommer du till klubben:
 • Kallelse  till Extra föreningsmöte i klubblokalen söndag 15/12 kl 14.00 om Airshow2014 i samband med julfest: Vi informerar om nuläget avseende flygdagen den 24 augusti - Air show 2014, planeringläget, organisation, ekonomi mm. Vi vill få medlemmarna att ställa frågor och att ta beslut om att fortsätta planeringen.
 • Anmäl dig till Julfika söndag 15/12 ca kl 16 i anslutning till extra föreningsmötet ovan. Vi dukar upp, och självklart kommer du. För planeringen behöver vi  din anmälan om deltagande senast torsdag kväll på adr julfesten(AT)krfk.se . /Tomie och Anders Tr

2013-12-04 Passa på att flyga VPF!:
2013-11-28 Björkmans meddelanden:
  Här följer 4 meddelanden. Det finns mycket betydelsefull information i vissa av punkterna.
   
 1. Haveri: Först en viktig rekommendation till dem som flyger flygplan med Rotax-motorer. Slå av bränslepumpen efter start först när du nått planflykt och dragit ner varvtalet. Vid motorstörningar var beredd med bränslepumpen.

 2. Vi start från Norrköpings flygplats i lördags med en UL av typen Zephyr stannade motorn på ca 500 fot. Vid två återstartningsförsök gick inte startmotorn. Nödlandning på en åker. Noshjulet grävde ner sig varvid flygplanet slog runt. Föraren kunde ta sig ur oskadd. Vid intervju med föraren framkom att motorn stannat två gånger under varmkörning men startat igen. Föraren kan inte med säkerhet säga när och var den elektriska bränslepumpen slogs av. Vid motorstoppet fällde han ner alla strömbrytare på panelen (som sitter i en rad inklusive huvudström och alla ser lika ut) för att ”inte skada radion vid återstart. Han kan inte säga säkert om huvudströmmen då också slogs ifrån. Åkte bränslepumpen med också om den nu var till? Efter haveriet tänkte han att huvudströmmen var till och bad räddningspersonalen att slå ifrån ströbrytarna (alla neråt). Då försvann möjligheterna att efteråt kontrollera vad som varit till under flygningen och återstartningsförsöken. Motorns bränslepump har nyligen bytts eller skall bytas på Rotax-motorer enligt en bulletin. Prov har visat att den nya pumpen har sämre kapacitet än den förra. På vissa Dynamic har konstaterats att bränsletrycket sjunkit när den elektriska pumpen slagits ifrån om varvtalet varit högt och därmed bränsleflödet varit stort. I det här specifika fallet vet vi ännu inte orsaken till motorstoppet. I avvaktan på att haveriorsaken och problemet klarläggs ytterligare ger vi nedanstående vägledning: Följ rätt och inövad rutin! I en stressituation tänker man inte logiskt.
  Det har säkert hänt ett antal gånger att det har skett tryckfall eller till och med motorstörningar när bränslepumpen slagits ifrån men det har inte sänts någon störningsrapport. Synd! Då hade problemet kanske uppmärksammats. För att få fabrikanten att reagera så vill vi ha in störningsrapporter i efterhand. Ingen kommer att anklaga dig för att den kommer sent.
  Se även KFK  rekommendation på KFKs Dynamicsida >>>.

  En anknytande rapport har faktiskt kommit. På en motor på Ikarus C42 med Rotax kunde man konstatera att bränsleslangarna gick att dra bort från nipplarna. Bl a gällde det vid anslutningen till den mekaniska bränslepumpen. Slangarna var låsta med fabrikens klämmor. Dessa byttes till sådana som kunde efterdras.
   

 3. Fara med bilbensin: En tysk pilot flög sin UL-maskin till Gargnäs i norra Sverige i september och flög lokalt några dagar där uppe. Under hemresan märkte han att oljenivån i motorn ökade. Vid hemkomsten var mängden olja 0,6 liter över den normala. Han lät då undersöka oljan som visade sig innehålla 15-20 % diesel. Oljan hade alltså spätts ut. Tankning i Gargnäs skedde vid ett antal tillfällen efter köp av bensin av den lokala macken. I Tyskland har det skett tidigare att man upptäckt diesel i bensin. Denna förbränns inte helt i motorn utan blandar sig med oljan. I ett fall resulterade detta i skador i motorn. Det visade sig vid det tillfället att tankbilen hade 200 liter diesel kvar och fyllde på 800 liter bensin. Råd:
 4. Var har du din PLB? Tänk på att PLB:n skall hänga med dig ut vid snabb utrymning, t ex brand. Om du inte upptäcks snabbt efter haveri och är skadad betyder kanske en PLB till hands skillnad mellan liv och död. För ett par år sedan skadades en UL-pilot rätt allvarligt när hans UL-A hamnade i skogen efter flygning som slutade utan referenser. Han tog sig till närmaste väg men räddningsinsatsen försvårades av att man inte hittade piloten så snabbt. Piloten hade då inte utlöst sin PLB. Så rådet är: Se till att förvara din PLB så att den automatiskt följer med dig ut från flygplanet (annars glömmer du den garanterat om det brådskar) och använd sedan din PLB så att du hittas!
 5. Vill du ringa och tala med oss på KSAK? Matti Sipilä och Håkan Ahlström jobbar båda halvtid och förmiddagar. Även övriga på kontoret utom generalsekreteraren (GS) har nerdragen arbetstid. GS har mycket möten och resor på kvällar och helger. Det finns alltså risk att du inte får svar även om vi gör vad vi kan för att bemanna kontoret. Om ditt ärende är mycket brådskande så nås GS nästan alltid på mobilen. Alla kontaktuppgifter inklusive direktnummer finns på hemsidan och i Pilot Briefing. Den minskade tillgängligheten beror på krav på besparing.

 6. /Hälsningar från KSAK, Rolf Björkman, Generalsekreterare, KSAK/KSAK-M

2013-11-26 TS Lite film i höst/vinter mörkret:
2013-11-21 TS smf-sidor om nya certregler resp de nya klubbade avgifterna gällande från 140101:
  Se sidorna:
 1. Certifikat och utbildning. Här hittar du information om flygskolor, flygmedicin, flygteknisk utbildning, flygteknisk underhållspersonal, teoretiska examinationer, EU-länkar med nya regler i Sv sedan 2013-04-08, http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Certifikat-och-utbildning
 2. Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet, http://www.transportstyrelsen.se/Om-oss/Finansiering/Avgifter , se även lagen TSFS 2013:70 (I kraft 2014-01-01), http://www.transportstyrelsen.se/tsfs/TSFS%202013_70.pdf

 3. Se även tidigare notat om nya EU-regler för certifikat:

2013-11-19 Rolf Björkman rapporterar:
 1. Något positivt om TS avgifter: Vi har med förskräckelse sett hur Transportstyrelsens avgifter skenat och riskerat att rusa än mer i höjden i framtiden. Stora delar av höjningen beror på att den så kallade passageraravgiften skulle avvecklas. Denna har varit en viktig del av finansieringen av Transportstyrelsen vid sidan av de direkta avgifterna. Den har rasat från strax under 10 kr till dryga 6 kr per passagerare och skulle vara helt borta om två år. Nu har regeringen beslutat att frysa den tills vidare på nuvarande nivå. Det innebär att vi förhoppningsvis inte kan förvänta oss ytterligare avgiftshöjningar efter det som nu är beslutat för 2014. Transportstyrelsen har uppvaktat regeringen i flera år gällande just denna avgift och påpekat konsekvenserna. KSAK och bl a AOPA har också lobbat i frågan i tre år både mot Transportstyrelsen och direkt mot den politiska ledningen. I slutet av 2010 och början av 2011 skrev KSAK både till Regeringen och till Näringsdepartementet och visade på konsekvenserna. Vi redogjorde utförligt om detta i Pilot Briefing. Långt om länge fick vi svar från ministern som andades viss positiv inställning och att man undersökte frågan. Nu har äntligen all påverkan gett resultat.
 2. Föredrag på Tekniska museet: Alla är välkomna 20/11 kl 18. KSAK-DM arrangerar. Föredragshållare är Rolf Björkman från KSAK och föredraget handlar om flygets utveckling då i första hand allmänflygets och med en blick in i framtiden. Det är gratis inträde till museet från kl 17.
 3. Flygsäkerhet: För två veckor sedan åkte ett privatflygplan av typenAC12 Aerokommander (enmotorigt med fyra sittplatser) av banan på Bromma. En stolpe av något slag tog emot och det blev bränsleläckage som stängde flygplatsen för några timmar. Ingen skadade sig. Det här är den enda kända händelsen på ett bra tag nu. Men det flygs väl inte så mycket heller!
 4. Vinterproblem: Många flygklubbar har i dagarna genomgångar av vinterflygning och de problem detta medför både i allmänt och lokalt för klubben. Du som tänker flyga under vinterförhållanden rekommenderas att läsa H50P-kompendiet ”Vinterflygning”  , se särskilt upp för snövallar. De brukar ta emot något eller några flygplan varje år. Klä dig bra och ha varmt med. Om olyckan är framme och du hamnar i terrängen så är det onödigt att dö av förfrysning.
 5. Pilot Briefing: Idag eller någon av allra närmaste dagarna har du Pilot Briefing nr 3 i brevlådan. Av olika omständigheter blev den lite försenad. Nästa nummer beräknas ändå komma ut omkring årsskiftet. Du är välkommen att sända in material och då finns det goda möjligheter att det kommer i tryck. Har du inte varit med om något trevligt att delge andra, eller någon ruskigare händelser som du lärde dig av och kan dela med dig till oss andra, eller varför inte ett debattinlägg? Det är inte bara KSAK-medlemmar som läser tidningen.
 6. KSAK arbetar på en mall för flygskolors ATO-ansökan: Snart måst klubbarnas RF-skolor söka tillstånd för ATO (en lite högre klass på flygskolor). De som vill börja utbilda till LAPL måsta vara inne i ATO-systemet. KSAK jobbar just nu med att ta fram en mall för denna ansökan vilket vi hoppas skall minska arbetsbörda vid ansökan och förkorta myndighetens hantering. Denna granskning tar man betalt för med ca 1500 kr per timme så det gäller att har rätt underlag, annars är det lätt att hamna på orimligt höga kostnader.

 7. /Rolf Björkman, Generalsekreterare KSAK

2013-11-16 Sydsvenskan om UAV  (Unmanned Aerial Vehicle):
2013-11-10 Flyg mer! - Gå med i FFK:
2013-11-09 Militärövning Joint Challenge 2013 med flygverksamhet vid Hanöbukten 12-16/11:
2013-11-03 Björkman rapporterar:
2013-10-22 Maths Hombergs PA-28 SE-EZO är ny hyresgäst i hangaren:
 
 • Maths Holmberg hälsas välkommen som ny hyresgäst med sin PA28 SE-EZO i vår hangar. Flera av våra medlemmar har flugit EZO vid olika eskader flygningar söderut, se restipssidan >>> .
 • Läs mer om planet på KFK flygplanssida >>>

2013-10-21 Se Jason Schapperts korta ocn nyttiga videosnuttar om olika situationer i luften:
2013-10-14 Skärmflygares vinschlina bara meter från krock med sportflygplan:
2013-10-13 Hemsidan byter sökmotor till Google:
2013-10-11 Nytt från senaste styrelsemötet 28/9:
2013-10-04 Rolf Björkman meddelar:
2013-10-10 ESMI Sjöbo – Sövde: Fältet stängt för reparation, beräknas öppna 28/2:
 
 • 2013-10-02 Pga. markarbete är motorflygstråket på ESMI Sjöbo – Sövde stängt tillsvidare. Arbetet beräknas pågå under ett antal veckor, och för mer information kontaktar du lämpligen någon av klubbens företrädare ( http://www.sjoboflyg.se/om-oss/styrelsen ). /Hälsning Sven E A, Sjöbo Flygklubb
 • 2014-01-10 Fältet ännu ej helt klart, se Sjöbo klubbnotam. Man har reparerat sättningen i banan, och väntar nu på att utrullade gräsytor halvvägs in på banans mitt (markerad med X på banan) ska växa sig slitstarka. Om du ändå behöver landa där så  kontakta någon i flygplatsens styrelse för tips. Fältet beräknas öppna igen 28/2.
 • Sjöbo flygplatskort ser du här >>>

2013-09-30 Gästplats i hangaren:
2013-09-30 Nu byter vi tillbaks till www.krfk.se som huvudsida men www.esmk.se finns kvar:
2013-09-30 Mörkersäsongen har börjat:
 
 • Styrelsen efterfrågar intresse för mörkerutbildning. Mörkerflyg är den naturliga fortsättningen då PPL-utbildningen är avklarad och man vill öka på sina flygkunskaper och ta intresset till nya dimensioner. Meddela ditt intresse till morker(AT)krfk.se .
 • Se även KFKs efterutbildningssida mörkerflyg >>>

2013-09-29 Rapport från Skånes Flygsportförbund:
2013-09-28 Vinterkyla:
2013-09-28 Landningsträningen i dag blev lyckad - vi vill gärna ha fler landningsdagar:
2013-09-27 Simulator X-plane10 - den mest realistiska hittills?:
2013-09-20 Björkman rapporterar:
 1. Flyguppvisningsseminarium: Söderköpings Brunn 19/10 kl 10 till 20/10 kl 14. Det seminarium vi arrangerar enligt mitt tidigare mejl riktar sig till en större grupp än jag angav. Berörda är uppvisningspiloter, speakers, uppvisningsledare och arrangörer av flygdagar. Via http://ksak.se/for_medlem/aktuellt hittar du länken till inbjudan. OBS att konferensavgiften betalas direkt till hotellet på plats.
 2. Tävlingsresultat: VM i precisionsflygning är avslutat. KSAK hemsida via nyhetsplats når du all information och slutresultaten, (se även KFK tidigare notat här). Det gick rätt hyfsat för svenskarna.

 3. Passa på att samtitigt titta på läget gällande Rikslandning och Riksnav under Tävlingar – Resultat Riks Land/Nav. Det är ett helt kvartal kvar att flyga och fylla på i listan.
 4. Verksamhet med ultralätta flygplan: KSAK-M har tillsynen över det ultralätta flyget delegerat till sig från Transportstyrelsen. UL-Handbokdelegerad verksamhet i sin senaste utgåva finns på KSAK hemsida under Ultralätt. Där hittar du allt som styr verksamheten och hur det går till. Exempel är Import av UL-flygplan, Flygtillstånd, Typintyg, Modifiering och underhåll, Besiktning av UL-flygplan och mycket mer. Om du äger eller avser köpa ett UL-flygplan är denna handbok av största vikt, men UL-piloter i allmänhet bör känna till innehållet i handboken. För bl a besiktningsmän är den en nödvändighet.

 5. /Hälsningar från KSAK Rolf Björkmana

2013-09-18 Återträff för eskadergänget:
2013-09-16 Sydsvenskan om Gartners Pilotskolas flytt till Sturup:
2013-09-13 Ljungbyhed OK att använda norra banan under tiden det är arbeten på södra banan:
2013-09-13 Premiär för Turkiet flyg från ESMK idag:
2013-09-12 Nu byter Kristianstads flygklubb webbadress från www.krfk.se till www.esmk.se:
 • Obs att detta notat är ersatt av notat 2012-09-30 >>>

 • (Webbadressen www.krfk.se har tjänat oss gott i många år nu, men visst är det snyggare med www.esmk.se  . Det är faktiskt så att denna länk nu är registrerad på oss och har fyllts med hela innehållet från www.krfk.se  sedan all gammal text och länkar som innehåller "krfk.se" bytts till "esmk.se" . Därmed bör det mesta fungera som tidigare. krfk.se i e-postadresser behåller vi dock tills vidare.
  Innehållet i den gamla webbplatsen www.krfk.se/index_old.htm  behålls ett tag för säkerhets skull, men dess indexsida www.krfk.se/index.htm är nu en hänvisningssida som leder direkt och osynligt vidare till www.esmk.se .

  Den gamla webbadressen krfk för Kristianstads flygklubb kommer bara att underhållas sporadiskt framöver.
  Vi rekommenderar att du i stället använder  www.esmk.se . Glöm inte att spara som favorit.
  Vid problem eller synpunkter, hör av dig till webbmaster här >>> )


  2013-09-11 Björkman rapporterar:
  1. Avgifter 2014: Transportstyrelsen har fastställt avgifter för 2014. Det är en hel del höjningar bl a för verkstäder o dyl. Certifikaten och luftvärdigheten ges samma avgifter som för 2013. Tänk på att alla avgifter nu kommer att faktureras som årliga avgifter i början av året. Du hittar den TSFS som reglerar avgifterna på Transportstyrelsen hemsida. Här är direktlänk till öppningssidan: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/TSFS-i-nummerordning/?rulenumber=2013_70
  2. Event: Efter mitt förra utskick vaknade en del och påpekade att det fortfarande finns aktiviteter:
  3. För er som finns i Stockholmstrakten:
  4. UL-lärare: Flyglärarmöte på Ålleberg 28-29 september. Har du missat info så kontakta KSAK-M.
  5. VM: Följ vårt lag i precisionsflygning som befinner sig I Bautzen i Tyskland. Löpande svenska uppdateringar finns här, se även http://wpfc2013.de/.
  6. Uppvisningsledare: Vi arrangerar med hjälp av Kjell Nordström ett seminarium i Söderköping för uppvisningsledare helgen 19-20 oktober. Om du inte får någon personlig inbjudan inom några veckor så hör av dig.
  7. Motorflygchefskurs: Vi arrangerar kurs för motorflygchefer och biträdande i höst. Kursen riktar sig till alla klubbar, även UL-flygklubbar, som har denna funktion eller motsvarande och behandlar i första hand alla de problem som man måste ta sig an som motorflygchef och som kan vara nog så knepiga. I huvudsak rör det sig om hur man hanterar relationsproblem, haverier mm. De flygklubbar som har bruksflugtillstånd utfärdade av KSAK har kravet på sådan utbildning. Preliminärt datum 23-24 november (men omständigheter kan tvinga oss till andra datum). Gör en intresseanmälan genom att svara på detta mejl så får du en detaljerad inbjudan senare.
  /Hälsningar från KSAK Rolf Björkman

  2013-09-09 Stefan Bergvall har idag klarat sin uppflygning till PPL!:

  Vi gratulerar Stefan Bergvall som idag klarat sin uppflygning till PPL! /Henrik Anderberg

  2013-09-07 Anders Sällströms Sverigeruntresa :
  2013-09-04 Strömhjälp vid trög motorstart:
 • Vi hade andledning hjälpa en gäst med sur motor i helgen. I gamla hangaren finns en varkstadsladdare som kan ladda upp tötta batterier, och även användas som starthjälp. /Anders S, Allan, Anders Tr

 •  

  Bruksanvisning för snarlik verkstadsladdare finns här >>>
  Laddaren har 3 knappar för funktionsval. Vi valde läge 1 (av 2), samt knappläge min vilket gav 7 Amp vid anslutning till flygplanets utvändiga eluttag, och det räckte för att motorn startade. Den 3:e knappen ställde vi i batteriläge. Om du i stället väljer startläge går visarinstrumentet går upp till över maxvärdet 40 Amp, men det går bra enl Tomie. (Obs att ej ta ansvar från kunden, det är den som beslutar vad som ska göras). 
  Välj bland kontakterna för anslutning till planet.

  2013-08-31 R-område Sthlm kring Obamas besök 4-5/9:
   
  Tillfälliga R-områden är upprättade kring Stockholm 4/9 kl 0800 - 5/9 kl 1300 lokal tid. Anledningen är Obamas besök i Stockholm. Flygförbud gäller i det inre området som täcker såväl Arlanda,Bromma och Skå-Edeby. I det yttre området går det generellt att flyga på färdplan. Läs SUP_37_13 noga före flygning. Med vänliga hälsningar AOPA - Bengt Eklund

  2013-08-29 Pontus Salomonsson gratuleras till dagens EK-flygning:

  Skolchef Henrik A och styrelsen gratulerar Pontus Salomonsson till dagens EK-flygning

  2013-08-29 Lars Hjelmberg kom till sista flygarpytten:
   
  Så har vi ätit den sista flygarpytten för säsongen. Lars Hjelmberg kom på besök i egen SE-KEI, Worrior II från Ängelholm. 
  Vi fick lära att Ängelholm airport nu är med i Swedavias landningskortsammarbete under 2013. Dessutom ska du före resa maila ok(AT)angelholmhelsingborgairport.se och meddela din ankomst. Landning om twr är stängt får avtalas med FK-medlem, i så fall gäller ej mörker. Lars H delade med sig av sina erfarenheter av lämpliga småflygplatser för allmänflyg söderut, nyttigt!

  2013-08-27 Flygtillbehör till salu:
   

  (Klickbar bild)
  Jag har sålt min trike och jag vill bli av med lite grejor, hjälmar, radio, gps mm
  Kanske är det något som är av intresse. 
  /"Lisa" Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk
  Sockenvägen 54
  297 95 Degeberga
  arlefalk(AT)telia.com
  044-35 10 37
  0702 - 26 19 52

  2013-08-27 Alla måste betala sin konsumtion i klubbhuset!:
  2013-08-25 Landningsträning KFK lördag 28:e september:
  2013-08-24 Lyckat öppet hus på KFK idag:
  2013-08-22 Näst sista flygarpytt:
  2013-08-22 Torsdagsgenomgång av external aircraft lights:
  2013-08-21 Vi har fått en ny PPL-pilot idag:
  2013-08-19 Björkman rapporterar:
  1. Flygsäkerhet och haverier, se KFKs säkerhetssida 2013-08-19
  2. Events se KFK kalendersida aug
  3. Regionala möten: Ni som kan engagera er i de regionala mötena som KSAK arrangerar kan boka in datum nu. Om du är intresserad tala med din klubb. Flygklubben har ingen begränsning i antalet representanter. Södra regionen planerar möte i Söderslätt den 26 oktober.

  4. /Hälsningar från KSAK Rolf Björkman

  2013-08-19 Se Jennys bilder från Roskilde Airshow:
  2013-08-19 Skriv rätt i flygdagboken:
  2013-08-13 Höstens pilotkurs börjar 1/9:
   
  Skola för:  UL (Ultralätt certifikat) Skola för:    PPL-certifikat (Private Pilot Licence)

  2013-08-13 Motorflygets dag 24/8 med Öppet hus KFK:
   
  Vi behöver funktionärer till Motorflygets dag lördag 24/8 med Öppet hus KFK. Notera dagen i din almanack och anmäl till Allan. Vi träffas kl 09. Sedan kör vi igång kl 1000 (med sista start kl 1500). Det vore trevligt om privatägda flygplan ställdes upp ute. 

  2013-08-12 Tvärdrag - stäng hangarporten före start:
  2013-08-12 Flygplatsen har bytt namn till Kristianstad Österlen Airport:Flygplatsen har nu öppnat efter semestern. Nyheter:
  2013-08-08 Om landnings/start-avgifter och landningskort för våra PA28or:
  2013-08-02 Meddelanden från KSAK Rolf Björkman:
  2013-07-28 Meddelanden från KSAK Rolf Björkman:
  2013-07-28 Se Jenny E flyga sin drönare runt flygklubben:
  2013-07-24 SkyDemon software for Flight Planning o GPS-nav:
  2013-08-03  AOPA Flygkonferens & Airshow Fly-In är nu igång! 2-4/8 2013 på Feringe ESMG:
  Följande info från AOPA / Jan Stridh:

  2013-07-13 SM i Precisionsflyg på Avesta flygfält:
  2013-07-04 Kom till invigningen av nya hangaren:
   

  Läs mera på nya hangarsidan >>>
  /Styrelsen Kristianstads flygklubb
  Till vänner i luften kring ESMK (inkluderande våra medlemmar, segelflygarna, ramppersonalen och övriga flygplatsens personal, samt hopparklubbens medlemmar). 

  Kristianstads flygklubb har nu färdigställt klubbens hangar 2. Därmed tycker vi det kan vara lämpligt att våra vänner på flygplatsen träffas. 
  Kom till invigningen av nya hangaren torsdag 25/7 kl 18. Vi bjuder in till gratis flygarpytt  med tillbehör torsdag 25/7 kl 18, se infobladet till vänster.  Självklart vill du vara med. 
  Anmäl ditt Deltagande här  (e-adr hangarfest(AT)krfk.se) .
   


  2013-07-04 Fler flygtidningar online:
 • SFF Svensk Flyghistorisk Förening ger ut utmärkta tidskrifter. Ett fleral finns online 2009-2012:
 • Svensk Flyghistorisk Förening har även gett ut  Digitalböcker online, översikt här.
 • Tidskrift för teknisk information från Försvarets Materielverk, Tidningen TIFF 1967 - 2001 här, från 2002 och framåt här.
 • Se även ett antal webbtidningar för flyg på KFK länksida här >>>

 • 2013-07-02 Inbjudan till Fly-In Linköpings FK 13-08-24:
 • LFK - Linköpings Flygklubb fyller 80 år i år och det firar vi med en Fly-In i samarbete med Linköpings Segelflygklubb, Linköpings Fallskärmsklubb och Malmens veteranflygklubb. Vi har en hemsida där programmet sakta men säker håller på att uppdateras: http://www.lfk.se/aktiviteter/fly-in-lfk-80-ar/

 • En mindre flyguppvisning är planerad, men fokus ligger på att få en mötespunkt mellan flygintresserade och svensk flygindustri. I Linköping pågår hela helgen Linköpings stadsfest, så det finns en hel del att göra utöver flygdagen.
  /Mvh Björn Rystedt, bjrys66(AT)gmail.com

  2013-07-01Till Pågång 1:a halvåret 2013 - fortsätt här >>>


  Åter till början av denna sida
  Åter till start wap-html
  Åter till startsidan

  Webbmaster Anders Trönnberg
  Kontakta webbmaster här >>>
  Kristianstads flygklubb
  Senast ändrad 2014-01-10